Miesten ja naisten seksuaalisten halujen väliset erot

1192
miesten ja naisten seksuaalisten halujen väliset erot
Kuva: Fotolia

Yleisen käsityksen mukaan miesten seksivietti on huomattavasti naisten seksiviettiä voimakkaampi ja suorasukaisempi. Yleensä ajatellaan myös, että naisille tunteilla sekä sosiaalisilla ja kulttuurisilla tekijöillä on keskimäärin paljon suurempi merkitys. Myös monet tutkimukset tukevat näitä stereotyyppejä. Seuraavassa on käsitelty muutamia tutkimuksissa todettuja eroja miesten ja naisten seksuaalisuuden välillä. On hyvä pitää mielessä, että luonnollisesti yksilöllisiä eroja esiintyy. Nämä erot on kuitenkin hyvä pitää mielessä, jos mielessä on tyydyttävä ja toimiva seksisuhde.

Miehet ajattelevat enemmän seksiä

Tutkimusten mukaan valtaosa alle kuusikymmentä vuotiaista aikuisista miehistä ajattelee seksiä vähintään kerran päivässä. Naisista puolestaan vain noin neljännes ilmoittaa ajattelevansa seksiä yhtä usein. Iän karttumisen myötä kumpikin sukupuoli ajattelee seksiä yhä vähemmän, mutta miesten mielessä seksi on silti vanhallakin iällä noin puolet useammin kuin naisilla.

Miehet etsivät seksiä innokkaammin

Miehet haluavat seksiä keskimäärin enemmän niin suhteen alussa, keskivaiheilla kuin myöhempien vuosienkin aikana. Tämä pätee tutkimusten mukaan niin hetero- kuin homomiehiinkin. Miehet etsivät myös aktiivisemmin seksiseuraa. Miehet haluavat enemmän seksikumppaneita elämänsä aikana ja ovat naisia enemmän kiinnostuneita irtosuhteista. Miehet myös etsiävät seksiä naisia useammin tilanteissa, joissa se on sosiaalisesti paheksuttavaa tai jopa laitonta.

Naisten seksuaaliset taipumukset ovat monimutkaisempia kuin miehillä

Eräässä tutkimuksessa näytettiin sekä naisille että miehille eroottisia elokuvia. Kehon seksuaalista kiihottumista mitattiin elokuvan aikana. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet antoivat oman arvionsa kiihottumisestaan kyselylomakkeella. Miesten tulokset olivat ennalta-arvattavia. Heteromiehet kokivat naisen ja miehen välisen seksin kiihottavana, ja homomiehet kokivat miesten välisen seksin kiihottavana. Kehon todellinen kiihottuminen vastasi miesten omaa arviota. Heteronaiset puolestaan kertoivat kiihottuvansa naisen ja miehen välisestä seksistä, mutta fyysisesti sekä naisen ja miehen välisellä, kahden miehen välisellä että kahden naisen välisellä seksillä oli naisiin sama vaikutus.

Miehet ovat yleensä järkkymättömiä ja tarkkoja sen suhteen, mistä he kiihottuvat, kenen kanssa he haluavat seksiä ja kehen he rakastuvat. Naiset puolestaan saattaavat olla herkemmin valmiita suhteeseen naisen kanssa epäsuoremman sukupuolivietin vuoksi. Näin ei aina toki käy, mutta siihen on olemassa suurempi todennäköisyys. Muissakin tutkimuksissa on todettu, että naisten seksuaalisuus on miehiin verrattuna paljon joustavampi.

Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat enemmän naisten seksuaalisuuteen

Ympäristö vaikuttaa enemmän naisten kuin miesten seksuaalisuuteen. Tätä osoittavat muun muassa seuraavat tutkimustulokset.

  • Naisten halukkuus osallistua erilaisiin seksuaalisiin käytäntöihin muuttuu ajan myötä enemmän kuin miehillä.
  • Usein kirkossa käyvillä naisilla on harvemmin salliva suhtautuminen seksiin kuin kirkossa käyvillä miehillä.
  • Ystävien ja tuttavien asenteet vaikuttavat enemmän naisen seksuaalisuuteen.
  • Koulutus vaikuttaa naisten seksuaaliseen käyttäytymiseen enemmän kuin miehillä.
  • Naisilla asenteet seksiä kohtaan ja seksuaalinen toiminta ovat useammin ristiriidassa kuin miehillä.

Naisilla seksuaalisen tyydytyksen saavuttaminen tapahtuu epäsuoremmin

Naisten seksuaalinen halukkuus on tilanneriippuvaisempi, subjektiivisempi ja enemmän tunteiden värittämä kuin miehillä. Miehille tyydytyksen saavuttaminen on suorasukaisempaa, eivätkä miehet käytä mielikuvitustaan niin paljon kuin naiset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että miehet eivät koskaan etsisi läheisyyttä, rakkautta ja yhteyttä parisuhteissa yhtälailla kuin naisetkin. Miehet vain näkevät seksin merkityksen eri tavalla.

Naiset kokevat orgasmin eri tavoin kuin miehet

Tutkimusten mukaan miehillä kuluu keskimäärin neljä minuutti yhdynnän alkamisesta orgasmiin. Naisilla puolestaan vastaava aika on hieman yli kymmenen minuuttia. Eräässä tutkimuksessa kolme neljästä parisuhteessa elävästä miehestä ilmoitti saavansa orgasmin jokaisessa yhdynnässä. Naisista vastaavan vastauksen antoi vain neljännes. Naisten arvio siitä, kuinka usein kumppani saa orgasmin, vastasi miesten ilmoittamaa lukua. Miehet puolestaan arvioivat, että kumppani saa oragasmin lähes joka toisessa yhdynnässä, mikä on puolet ennemmän kuin naiset itse ilmoittivat.

Lääkkeet vaikuttavat vähemmän naisten seksuaaliseen halukkuuteen

Miesten haluttomuutta on helpompi hoitaa lääkkeillä. Miehille on saatavilla lääkkeitä niin erektiohäiriöihin kuin seksuaaliseen haluttomuuteenkin. Naisen seksuaalista haluttomuutta hoitavaa lääkettä on puolestaan ollut hankala kehittää.

Testosteroni vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen niin miehillä kuin naisillakin. Sen vaikutus on kuitenkin paljon nopeampaa miehillä. Testosteronihoito toimii toki myös naisilla, mutta sen vaikutukset ovat huomattavasti vähäisemmät. Hormonien vaikutus seksiviettiin on paljon suurempi miehillä kuin naisilla.